video huong dan 1aTìm theo từ khóa: 

Hướng dẫn phân bổ chi phí mua hàng trên phần mềm Kế toán 1A

Hướng dẫn phân bổ chi phí mua hàng trên phần mềm Kế toán 1A

13/10/2019 | Tin tổng hợp
Khai báo Lô hóa đơn đang sử dụng trên phần mềm Kế toán 1A

Khai báo Lô hóa đơn đang sử dụng trên phần mềm Kế toán 1A

12/10/2019 | Tin tổng hợp
Hướng dẫn lập phiếu xuất kho và Xuất kho nguyên vật liệu theo định mức trên phần mềm Kế toán 1A

Hướng dẫn lập phiếu xuất kho và Xuất kho nguyên vật liệu theo định mức trên phần mềm Kế toán 1A

12/10/2019 | Tin tổng hợp
Hướng dẫn kết nối phần mềm Kế toán 1A với phần mềm HTKK thuế, và xuất dữ liệu ra HTKK thuế

Hướng dẫn kết nối phần mềm Kế toán 1A với phần mềm HTKK thuế, và xuất dữ liệu ra HTKK thuế

12/10/2019 | Tin tổng hợp
Hướng dẫn nghiệp vụ Mua hàng nhập khẩu trên phần mềm Kế toán 1A

Hướng dẫn nghiệp vụ Mua hàng nhập khẩu trên phần mềm Kế toán 1A

12/10/2019 | Tin tổng hợp
Hướng dẫn lập hóa đơn mua hàng trên phần mềm Kế toán 1A

Hướng dẫn lập hóa đơn mua hàng trên phần mềm Kế toán 1A

12/10/2019 | Tin tổng hợp