nghiem thu vat lieuTìm theo từ khóa: 

Bài 6 Tra tiêu chuẩn áp dụng cho vật liệu trong Danh mục nghiệm thu vật liệu

23/12/2019 | Tin tổng hợp
Video 11 – Sử dụng menu Quản lý – Tổng hợp công việc theo giai đoạn – Phần mềm QLCL GXD

Video 11 – Sử dụng menu Quản lý – Tổng hợp công việc theo giai đoạn – Phần mềm QLCL GXD

08/12/2019 | Tin tổng hợp
Video 16 – Quy trình lập BBNT chất lượng – Chỉnh sửa dữ liệu nghiệm thu công việc – QLCL GXD

Video 16 – Quy trình lập BBNT chất lượng – Chỉnh sửa dữ liệu nghiệm thu công việc – QLCL GXD

10/11/2019 | Tin tổng hợp
Video 03 – Giới thiệu giao diện QLCL GXD

Video 03 – Giới thiệu giao diện QLCL GXD

08/11/2019 | Tin tổng hợp
Bài 3 Ứng dụng phần mềm QLCL GXD cho công tác nghiệm thu trên công trường, nghiệm thu vật liệu

Bài 3 Ứng dụng phần mềm QLCL GXD cho công tác nghiệm thu trên công trường, nghiệm thu vật liệu

05/11/2019 | Tin tổng hợp
Video 12 – Sử dụng menu Quản lý – Xuất bảng vật liệu & Xuất bảng danh mục hồ sơ – Phần mềm QLCL GXD

Video 12 – Sử dụng menu Quản lý – Xuất bảng vật liệu & Xuất bảng danh mục hồ sơ – Phần mềm QLCL GXD

02/11/2019 | Tin tổng hợp
Bài 6a Lưu file hồ sơ chất lượng công trình đúng cách v3.0

Bài 6a Lưu file hồ sơ chất lượng công trình đúng cách v3.0

28/10/2019 | Tin tổng hợp