microsoft office specialistTìm theo từ khóa: 

Ôn thi MOS Excel 2016: 1.4.7. Chỉnh độ phóng đại với Zoom (Change magnification by using zoom tools)

30/01/2020 | Tin tổng hợp
Ôn thi MOS Excel 2016: 1.3.6. Thay đổi theme trong Excel (Change workbook themes)

Ôn thi MOS Excel 2016: 1.3.6. Thay đổi theme trong Excel (Change workbook themes)

13/01/2020 | Tin tổng hợp