học trực tuyếnTìm theo từ khóa: 

Luyện tập Violympic Toán Tiếng Việt 1 vòng 1 [2018 – 2019]

11/02/2020 | Tin tổng hợp
Bài kiểm tra chương 1 – Môn Toán lớp 5 – Cô Phạm Thị Thu Thủy

Bài kiểm tra chương 1 – Môn Toán lớp 5 – Cô Phạm Thị Thu Thủy

28/01/2020 | Tin tổng hợp
Bài toán xác định nguyên tố hóa học – Hóa học 10 – Thầy giáo: Phạm Thanh Tùng

Bài toán xác định nguyên tố hóa học – Hóa học 10 – Thầy giáo: Phạm Thanh Tùng

12/01/2020 | Tin tổng hợp
Liên kết ion – Liên kết cộng hóa trị –  Hóa 10 – Thầy Đặng Xuân Chất

Liên kết ion – Liên kết cộng hóa trị – Hóa 10 – Thầy Đặng Xuân Chất

12/01/2020 | Tin tổng hợp
Luyện tập Công thức phân tử- CTCT. Đồng đẳng- đồng phân – Thầy giáo Phạm Thanh Tùng

Luyện tập Công thức phân tử- CTCT. Đồng đẳng- đồng phân – Thầy giáo Phạm Thanh Tùng

09/12/2019 | Tin tổng hợp
Điện trở dây dẫn – Vật lý lớp 9 –  Thầy giáo Phạm Quốc Toản

Điện trở dây dẫn – Vật lý lớp 9 – Thầy giáo Phạm Quốc Toản

06/12/2019 | Tin tổng hợp
Unit1: Local environment   –   Lesson1 : Getting Started – Tiếng Anh 9

Unit1: Local environment – Lesson1 : Getting Started – Tiếng Anh 9

14/11/2019 | Tin tổng hợp
Unit 6. Gender Equality – Getting Started – Tiếng Anh 10 mới – Cô Hoàng Xuân

Unit 6. Gender Equality – Getting Started – Tiếng Anh 10 mới – Cô Hoàng Xuân

14/11/2019 | Tin tổng hợp
Unit 1. My Hobbies – Getting Started – Tiếng Anh 7 – Cô Quang Thị Hoàn

Unit 1. My Hobbies – Getting Started – Tiếng Anh 7 – Cô Quang Thị Hoàn

07/11/2019 | Tin tổng hợp
Unit 1 – Getting Started – Tiếng anh lớp 6 chương trình mới – Cô Quang Thị Hoàn

Unit 1 – Getting Started – Tiếng anh lớp 6 chương trình mới – Cô Quang Thị Hoàn

06/11/2019 | Tin tổng hợp