học tin học văn phòngTìm theo từ khóa: 

Ôn thi MOS Excel 2016: 1.4.7. Chỉnh độ phóng đại với Zoom (Change magnification by using zoom tools)

30/01/2020 | Tin tổng hợp
Ôn thi MOS Excel 2016: 1.3.6. Thay đổi theme trong Excel (Change workbook themes)

Ôn thi MOS Excel 2016: 1.3.6. Thay đổi theme trong Excel (Change workbook themes)

13/01/2020 | Tin tổng hợp
Thi MOS Excel 2016/2013: 4. Câu hỏi tiếng Việt và giao diện thi 2013

Thi MOS Excel 2016/2013: 4. Câu hỏi tiếng Việt và giao diện thi 2013

01/11/2019 | Tin tổng hợp