Học phần mềm misaTìm theo từ khóa: 

Nghiệp vụ đặc thù lĩnh vực Dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, rượu, hóa chất trên MISA SME

27/12/2019 | Tin tổng hợp
Hướng dẫn mua hàng nhập khẩu trên MISA | Học MISA Online

Hướng dẫn mua hàng nhập khẩu trên MISA | Học MISA Online

29/11/2019 | Tin tổng hợp
MISA | Nhập lại kho thành phẩm và ghi nhận giảm trừ công nợ

MISA | Nhập lại kho thành phẩm và ghi nhận giảm trừ công nợ

26/10/2019 | Tin tổng hợp
Hướng dẫn lập chứng từ gửi tiền, ủy nhiệm chi trên MISA (P 6)

Hướng dẫn lập chứng từ gửi tiền, ủy nhiệm chi trên MISA (P 6)

22/10/2019 | Tin tổng hợp