dạy học tiểu họcTìm theo từ khóa: 

MẪU 3: VẦN CÓ ÂM CHÍNH VÀ ÂM CUỐI- /an/ – TIẾNG VIỆT CNGD 1 – KIẾN THỨC TIỂU HỌC

15/01/2020 | Tin tổng hợp
TIẾT 59: LUYỆN TẬP(Trang 82) – TOÁN 1 – |KIẾN THỨC TIỂU HỌC||CÔ MONG|

TIẾT 59: LUYỆN TẬP(Trang 82) – TOÁN 1 – |KIẾN THỨC TIỂU HỌC||CÔ MONG|

12/01/2020 | Tin tổng hợp
VẦN CHỈ CÓ ÂM CHÍNH – |TIẾNG VIỆT CÔNG NGHỆ GD LỚP 1|  – |KIẾN THỨC TIỂU HỌC||CÔ MONG|

VẦN CHỈ CÓ ÂM CHÍNH – |TIẾNG VIỆT CÔNG NGHỆ GD LỚP 1| – |KIẾN THỨC TIỂU HỌC||CÔ MONG|

03/12/2019 | Tin tổng hợp
HỌC VẦN /ai/ (PHẦN 1) – TIẾNG VIỆT 1 – CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC – |KIẾN THỨC TIỂU HỌC| – |CÔ MONG|

HỌC VẦN /ai/ (PHẦN 1) – TIẾNG VIỆT 1 – CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC – |KIẾN THỨC TIỂU HỌC| – |CÔ MONG|

30/11/2019 | Tin tổng hợp
HỌC VẦN /ai/ (PHẦN 3) – TIẾNG VIỆT 1 – CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC – |KIẾN THỨC TIỂU HỌC| – |CÔ MONG|

HỌC VẦN /ai/ (PHẦN 3) – TIẾNG VIỆT 1 – CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC – |KIẾN THỨC TIỂU HỌC| – |CÔ MONG|

27/11/2019 | Tin tổng hợp
BÀI 2: CÁC NÉT CƠ BẢN| HÀNH TRANG CHO BÉ VÀO LỚP 1 – KIẾN THỨC TIỂU HỌC

BÀI 2: CÁC NÉT CƠ BẢN| HÀNH TRANG CHO BÉ VÀO LỚP 1 – KIẾN THỨC TIỂU HỌC

11/11/2019 | Tin tổng hợp