báo chíTìm theo từ khóa: 

ĐB Lưu Bình Nhưỡng: Bộ trưởng Phạm Hồng Hà nên từ chức

ĐB Lưu Bình Nhưỡng: Bộ trưởng Phạm Hồng Hà nên từ chức

18/11/2019 | Văn phòng phẩm