T7, 11 / 2019 5:43 sáng | buithiha

Video này hướng dẫn chi tiết việc lập tờ khai quyết toán thuế TNDN kèm theo bộ tài liệu mẫu, số liệu mẫu giúp bạn thực hành. Đăng ký tại: www.giamdoc.net/elearning để được xem Video chât lượng HD và download biểu mẫu + số liệu thực hành. Tham Khảo chuyên mục khác: – Thông tin […]Video này hướng dẫn chi tiết việc lập tờ khai quyết toán thuế TNDN kèm theo bộ tài liệu mẫu, số liệu mẫu giúp bạn thực hành.

Đăng ký tại: www.giamdoc.net/elearning để được xem Video chât lượng HD và download biểu mẫu + số liệu thực hành.

Tham Khảo chuyên mục khác:
Thông tin tiêu dùng
Tin tổng hợp
Công nghệ

Bài viết cùng chuyên mục